Thursday, October 2, 2008

Andrei Arlovski talks Roy Nelson


Courtesy of Sherdog

No comments: